Friday, October 14, 2016

Generasjon XXX? en konferanse om kjønnsroller og pornokultur

Tiden har kommet for å melde seg på årets konferanse om kjønnsroller og pornokultur (Oslo, 12. nov), så la meg innlede med å vise til hvor lett det er, bare følg linken her og fyll ut skjema: PÅMELDING

 
Hva skjer 
når den første generasjonen 
som har vokst opp med pornokultur 
blir voksen?

Spørsmålet har aldri vært viktigere enn det er nå. Vi er på etterskudd med å forberede oss på hva det vil si for oss som samfunn at nettet som har blitt en av våre barns og ungdommers viktigste sosiale arenaer også er stedet hvor pornografi av alle grader og kategorier florerer.

I vår nye sexualliberale virkelighet virker det ikke først som om porno skulle vært noe spesiellt vanskelig å snakke om. Pornoen er jo ikke bare over alt på nettet, den er jo også på statskanalen i dårlig forsøk på satire i Trygdekontoret, i opplysningsprogrammer rettet mot ungdom som Trekant, og i underholdning på nett som P3-Line prøver VR-porno

Og da skulle en jo trodd at dette var noe man kunne snakket fritt om de negative aspektene av også, men det viser seg stadig å være en utfordring. Ønske om en kritisk undersøkelse av hva pornografien gjøre med oss som samfunn blir ofte bagatellisert som moralisering og påføring av skam når man forsøker å problematisere fenomenet.

Stopp Pornokulturen har et ønske om å løfte denne debatten opp på et høyere nivå og ta problematikkene på alvor. Så jeg håper at mange tar seg turen den 12. november for å lære mer både fra fagpersoner og ungdommer som snakker om egne erfaringer. 

Friday, May 27, 2016

Menneskerettigheter og prostitusjon

Etter å ha sett det ørtende argumentet om å legalisere sexkjøp for å beskytte menneskerettighetene til kvinner i prostitusjonen faller det meg inn at det er lettere å lage et skriv jeg kan linke til i stedet for å altid måtte gjennta meg selv.

Helt kort: Menneskrettighetene er ikke forenbare med å tillate sexkjøp.

Men så holder jo ikke det, for folk blander jo sammen menneskerettigher og kriseminimalisering over en lav sko og det gjør Amnesty også, tross at de har posisjon som en ekspert på feltet.

La oss derfor begynne litt grunnleggende med hva menneskerettigheter er for noe. For menneskerettigheter er noe konkret og ikke bare en forestilling om hva som er bedre enn noe annet. Menneskerettighetene er et forsøk på å formulere en helhetlig samling rettigheter og plikter for mennesker som kan være universell i verden. De er formulert i Menneskerettighetserklæringen og slik erklæringen er ment å fungere må den forstås i sin helhet og er ikke mulig å stykke opp eller velge og vrake i. Universialiteten er grunnleggende her. Disse rettighetene og pliktene er ikke bestemt av situasjon eller lokasjon. De avhenger ikke av kulturtilhørighet eller tradisjon. Så lenge du er et menneske i verden har du alle menneskerettighetene, alltid, og uten forbehold.

Menneskerettighetene er grunnleggende moralistiske i det de forfekter at det finnes en god og en dårlig måte å behandle folk på. De forfeker at det finnes en universell menneskelig verdighet og at brudd mot denne verdigheten er nedbrytende for tilværelsen både for individene som utsettes for det, men også for vårt fellesskap mennesker imellom.

Menneskerettighetene er fundamentalt idealistiske og visjonære. De handler ikke om å være pragmatisk i en uperfekt verden. De handler om å tørre å be om alt vi har rett på uten forbehold, og å stå fast på at det ikke går an å forhandle seg bort fra det. Vi kommer kanskje aldri til å leve i en verden der alle mennesker opplever at alle deres menneskerettigheter blir respektert, men det er heller ikke poenget. Poenget er å annerkjenne at vi har disse og at vi har en rett til å protestere og kreve noe bedre når de blir brutt.

Menneskerettighetene er plikter like mye som de er rettigheter. Artiklene i erklæringen forteller oss ikke bare hva vi burde kunne forvente av andre, de forteller også hva andre burde kunne forvente av oss. Den forplikter oss til å respektere den grunnleggende verdigheten til andre mennesker i tråd med artiklene. Uten dette pliktperspektivet blir erklæringen totalt meningsløs. Og i dette ligger det også et ansvar for å holde andre ansvarlige for dere handlinger når de bryter mot oss eller andre.

Hvis man nå gransker Menneskerettighetserklæringen og tenker over det jeg har skrevet over her, så burde det for en hver fremstå som meningsløst å påstå at man i Menneskerettighetenes navn må legge til rette for at det skal bli lettere å prostituere seg i Norge siden fattige kvinner uansett vil prostituere seg et eller annet sted i verden. Det går bare ikke i et menneskerettighetsperspektiv fordi det i selve argumentet ligger at vi godta et onde for mange mennesker fordi det uansett vil være et onde der. Det er et argument som mangler alle former for helhetlighet, univerialitet og idealiseme, som man burde kunne forvente i et menneskerettighetsperspektiv. Til nød kan man kalle det pragmatisk, men bare hvis man er tilhenger av en pragmatikk som er villig til å ofre de svakeste i samfunnet.

En sann forkjemper for menneskerettigheter ville sett på artiklene i erklæringen og sett at alle mennekser har rett til å bli behandlet broderlig, alle mennesker har rett på frihet fra slaveri, alle mennesker har rett til sosial trygghet. Og enn så lite jeg liker den kjønnede ladningen i ordet broderlig så sitter det der i formuleringen i artikkel 1 og legger fundamentet for alt som kommer senere like mye fastsettelsen av at vi alle er født frie.

Broderlig. Slik man behandler en bror, noen man bryr seg om og er glad i, noen man er uløselig knyttet til i et sosialt fellesskap.

Hvorden kan noen, noen gang lese artikkel 1 og tenke at det er greit med prostitusjon, at det er greit å være horekunde?

De som benytter andres elendighet til å kjøpe seg tilgang til deres kroppslige intimitet. De som har penger til overs som de kunne gitt til de som sulter eller sliter, men som bruker pengene som maktmiddel for å få runka i en annens kropp. De som umenneskeliggjør menneskene i prostitusjonen, fremmedliggjør og fetishiserer dem slik at det blir mulig å behandle dem som sexleketøy. De opprerer på en måte som ingen kunne kalt broderlig.

Vi kan ikke godta denne praksisen i mennekserettighetenes navn uten å forringe og trenere hva menneskerettighetene betyr. For å løfte og styrke mennekserettighetene må vi fordømme de som misbruker andres ulykke til egen forlystelse. Og vi må stille dem til ansvar. Sexkjøpsloven er nettopp et slikt forsøk på å stille forbryterene mot de prostituerte kvinnenes rettigheter og verdighet til ansvar.

Kvinner i prostitusjonen opplever et pletora av brudd mot menneskerettighetene sine og vi kan ikke godta noen av disse bruddene. Vi kan ikke si at vi må godta at de fortsettes å misbrukes for at de skal være mindre utsatt for fattigdom. Selv om det skulle vært sant at det var slik at kvinner kommer seg ut av fattigdom ved prostitusjon, så ville det ikke vært godt nok. Vi kunne ikke godtatt det da heller.

Folk eller organisasjoner som kommer med denne typen argumentasjon mister all min respekt som forkjempere for menneskerettighetene for meg.

La oss tørre å tro på verdigheten og rettighetene våre. La oss ha mot til å tørre å kjempe for verdigheten og rettighetene til andre. Vi får ikke en bedre verden en den vi tørr strekke oss mot.

Sunday, April 3, 2016

’empowerment’ og produktkritikk


Kim Kardashian har nylig fått tyn av forfatteren
Jacqueline Lunn for dette bildet som ble postet på instagram og for Kims bruk av ordet "empowerment".
I disse tider er det ekstremt viktig å kunne kritisere markedsføringen av personer som Kim
som merkevarer og hvordan det personlige brukes i denne markedsføringen. Hvordan grensene mellom personen Kim og merkevaren Kim blir uklare. Hvordan dette kan gjøre det vanskelig å ha et kritisk blikk til ideologien og virkemidlene som brukes i denne markedsføringen.
Men er dette veien å gå? Å konstruere private situasjoner som bakgrunn for selfi-tagning for å latterliggjøre premissene for dem?

Eller kanskje værre

Å slakte noen for å bruke et ord som "empowerment" i forbindelse med selveksponerings-prosjektet sitt når '3rd wave feministene' har brukt år på å forbinde ordet med nettopp det å ta kontroll via sexualisert selveksponering.

Da synes jeg kanskje Kim blir et litt for lett og lagelig mål i denne sammenhengen. Og jeg synes Jacqueline Lunn bommer når hun prøver å oute Kim som et produkt samtidig som hun drar det sterkt over til det personlige ved å fable om en fordummet samtale mellom Kim og noen hun har på besøk.

Og i disse tider der folke med såkalt ikke-konforme kropsformer fremdeles blir hyllet når de kaster klærne, hvorfor blir det plutselig greit å detalj-kritisere kroppen til noen når de passer inn i det ideelle samfunnsformatet? Sjitt, nei, du var for pen og du har for mange penger, da kan du ikke vise frem kroppen din skjønner du vel...

Jeg synes det er søkt når folk av hvilken som helst kroppsfasong og bakgrunn viser frem kroppen sin i "empowerment"ens navn.

Jeg synes også det er søkt å gi kvinnen/produktet Kim ansvaret for alt som er galt ved det på denne måten.

Da vil jeg heller patriarkatet til livs. Og jeg ville heller kommet med en heftig kritikk av 3'rd wave feminismens svakheter enn å gå på en enkeltperson på en sånn personlig og hetsende måte.

Wednesday, March 16, 2016

Lille gode NorgeDet finnes dager når jeg stopper opp, ser på byen som ligger foran meg og tenker “Oslo, Oslo. Oslo i mitt hjerte.” Den lille, fine hovedstaden min. Tross at jeg vet det skjer fæle ting her, tross at jeg har opplevd en del fæle ting selv også, så virker Oslo og Norge, etter at jeg har bodd en del andre steder, så små, naive og trygge i forhold til resten av verden. Selv når jeg går ned Ullevålsveien mot sentrum og høyblokka hilser meg med sin svøpte fasade, så rokker det ikke ved det inntrykket, selv om jeg kjenner sorgen i kroppen ved synet. 

Sorgen til de som har mistet noen er ikke min. Min er sorgen over at noe så utenkelig i det hele tatt kunne skje, at så mange kunne dø på grunn av én manns idioti. Jeg går over plassen og lurer på hvor det ble av asfalten som ble lagt etter eksplosjonen. Jeg går under blokka og lurer på om det var en lobby der før, undrer meg over at jeg ikke vet. Jeg blir stående på baksiden og se på armeringsjernet som stikker ut fra veggen. Her sto det en gang en varebil. For en kort stund. 

Noen ting må kanskje nødvendigvis være slik. At de er like påtrengende virkelige som de er fullstendig utenkelige. Det er en anstrengelse å overbevise hjernen min om at det faktisk skjedde på ordentlig, samtidig må jeg liksom rive meg løs fra synet av armeringsjernet. Noen gjorde faktisk dette. Noen syntes det var en ting å gjøre, og så gjorde de det.

Men det var ikke “noen”. Det var ham. Det var Anders Behring Breivik. Mannen som på fotoet i avisen rekker hånden frem i en merkbart uelegant fremføring av nazi-hilsenen. Jeg ser på klippet som følger saken på nettavisen og blir mer pinlig berørt enn sint eller trist. Han ser så ensom ut der han står, midt blant disse politifolkene som knapt enser ham. Selv ikke når han strekker ut armen foran seg får han noen betydelig reaksjon. Jeg ser på klippet og lurer på om han kanskje føler seg som noe større enn bare seg selv når han gjør dette, om han tror likesinnede vil se bildene et sted der ute i verden og hilse ham tilbake foran skjermene sine? Det virker som en flyktig og stakkarslig idé å holde fast i.

Senere når jeg leser en rapportering fra rettsaken begynner jeg å lure på om han gjorde det på fullt alvor. VG’s kommentator Anders Giæver beskriver enkelte deler av ABB’s forklaring som forsøk på malplassert humor. Ett av bildene som følger denne saken  gjør meg i tillegg oppmerksom på at det hele foregår i en gymsal. 

Først innbilder jeg meg at det er på en skole det foregår, men så resonerer jeg meg frem til  at det er mye mer sannsynelig at dette er gymsalen i fengselet der ABB allerede soner. Tross dette er synet av gymsalen gjenkjennelig for meg. Det er det den samme oppstrekingen på gulvet som det er i de fleste andre gymsaler rundt om i Norge. Har vi ikke alle løpt eller trilla over et sånt gulv, eller hørt lyden av ball og gymsko fulgt tett av gjenklang fra veggene og taket?

Hvis man ser bortifra den faktiske geografiske utstrekningen så er avstandene små i Norge. I gjenkjennelsen av salgulvet er det som om jeg transporteres i tankene til rommet og øyeblikket når det skjer. Og jeg føler fremdels lite annet enn pinsomhet og medlidenhet over gesten.

Hvorvidt den var seriøst ment eller ikke gjør ingen forskjell for meg. Så mye av ensomheten i det ligger i hvor vanskelig jeg har for å forstå ABB som tenkende handlende menneske. Det ligger i hvor utilgjengelig han har gjort seg for sine medmennesker ved å begå så ubegripelige grusomme handlinger.

Hvordan kan noen gang en forsoning kunne komme hvis vi ikke klarer å tro på at han er i stand til å tenke anderledes om det han gjorde? Des mer jeg forsøker å forstå ham, des mindre mening gir han for meg. Det er som om han prøver å være kriger, joker og martyr på samme gang. En blanding som gjør det umulig å ta ham alvorlig som noen av delene.

Men det gjør ikke så mye, for jeg trenger ikke forstå ham. Det er nok for meg at jeg kjenner medlidenheten i brystet i stedet for hatet. Jeg ønsker å vite mer hvis det er mulig, men det er ikke noe vakuum der som må fylles. Det gjør det mulig å gå videre uten at han preger livet mitt. For andre vil det aldri være like enkelt. For alle de som var der, som mistet noen de var glade i, som fikk noe i seg rokket ved terroren. De kan kanskje aldri tenke sånn som meg. Men sånn er det jo med alle grusomme hendelser.

Jeg. Jeg kan stå der og kjenne tankene gli over på nysgjerrighet over hvordan plassen vil bli bygget om. Jeg. Jeg kan gå videre ned mot Youngstorget og kjøpe en yogurtis og tenke på andre ting. Jeg. Jeg kan fremdeles kjenne gleden over lille gode naive Norge, som tross forsøket på å terrorisere det bort fremdeles er her.

Monday, April 13, 2015

Privilegier og perspektiv

Jeg sitter i danmark å leser om "social issues in art education" imens debatten går i norge om hvorvidt Pornoen på Trygdekontoret var seksuell sjikane eller et 'godt debattinnlegg'.

For to uker siden jobbet vi med tekster som omhandlet folk med arbeiderklassebakgrunn i akademika. Artig lesing for meg som har en fot i arbeiderklassen selv, men litt utfordrende lesing for de av oss med solid middelklassebakgrunn. Spesiellt provosert ble enkelte av teksten "Tired of playing monopoly?"av Donna Langston, folk oppfattet henne som arrogant og sur, trengte hun virkelig å ta den tonen? Folk som har levd i middelklassen hele sitt liv kan ha vanskeligheter med å forstå klasseperspektiver fordi de er innenfor normen selv, de oppfatter ikke sine fordeler i akademika som fks foreldre med høy utdannelse og kjennskap til sosiale koder som privilegier.

Sist tirsdag ble Kari Jaquesson pariodert i en pornofilm bestillt av NRK finansiert av lisenspenger. NRK reklamerte for pornoen med at det var et innlegg i en debatt de hadde med Jaquesson. Hvilken debatt det gjelder er ikke helt klart, men den logiske tolkningen var at dette var et svar på at Jaquesson hadde kritisert et tidligere pornoinnlsag og sagt at det burde politietterforskes som sexkjøp.

Mange, i hovedsak kvinner ble opprørte og forbannet over at statskanalen kunne sexuelt sjikanere en som hadde kritisert dem. En del andre stillte seg uforstående til reaksjonene, snakket om ytringsfrihet og mente eventuellt at Jaquesson kunne tatt tilbake med samme mynt. NRK, respektivt Seltzer og Halvorsen har tviholdt på at pornoparodien var helt innenfor og stillt seg uforstående til kritikken. Dette kan vel ikke føre til at unge kvinner kvier seg for å delta i samfunnsdebatten vel, og dette må jo Jaquesson tåle når hun sprader rundt i trikå på tv.

For enklte av oss er disse reaksjonene absolutt lavmål, men for andre virker de å gi mening. Debatten går fremdeles, og jeg tror ikke den kommer til ende med noen forsoning med mindre folk begynner å få øynene opp for sin egen privilegiblindhet.

Ute av stand til å krenkes. Det første du bør tenke over hvis du ytrer ord som disse er hvorfor du er i stand til å ytre dem i utgangspunktet, svaret er ofte enten at du står helt utenfor strukturen, eller at du har en priviligert posisjon inne i den.

Jeg har tenkt en del på Seltzers selvoppfattning, bakgrunnen i pønken og årene som rusavhengig. Jeg kjenner ham ikke personlig, men det er lett å forestille seg at han ofte har følt seg på utsiden av samfunnet ellers og at han fremdeles kanskje føler det litt sånn. Konseptet til Trygdekontoret har jo et preg av outsiderperspektiv ved seg og dette har sikkert vært programmets styrke og sjarm for mange.

Halvorsen kjenner jeg enda mindre til, men jeg ser at han har jobbet innenfor komikerbransjen lenge, sammen med andre komikere som for eksempel Otto Jespersen som er kjent for å gå langt for å harselere med alt og alle.

Problemet slik jeg ser det er at vi har to godt voksne menn her, med makt og anseelse. Seltzer har blitt kåret til årets beste programmleder to år på rad og blitt kåret til årets medienavn i 2013. Halvorsen har på sin side «underholdnings-Norges mektigste jobb i følge dagbladet. Disse mennene er ikke edgy outsidere, eller moderne jøglere, selv om de gjerne må spille den rollen foran kamera så lenge de passer dem. Disse mennene har makt og stor plattform for å uttale seg i media, og de sitter godt plantet i NRKs lune favn. Her har de ryggen klar, de trenger ikke bekymre seg for at et par hundretalls 'kvinner' er 'sure' på dem, NRK rikker seg ikke en millimeter. Så langt i alle fall.

Vi lever i et Norge i dag der kvinner som uttaler seg i offentligheten nesten bare må regne med å bli sjikanert, plaget og hetset. Dette fører til at mange kvier seg for å stikke nakken frem og det er et demokratisk problem når det fører til at vi ikke hører fra alle som har noe å si i samfunnsdebatten.

Jeg ønsker ikke at alle offentlige eller halvoffentlige personer skal bli tatt på med silkehansker eller være fredet fra all harselering, men jeg mener at personer som sitter i sterke posisjoner i media har et ansvar for å holde styr på når eventuell harselering kan være med på å bygge opp under uheldige holdninger og tendenser i samfunnet. Det er menns ansvar å ta kvinners reaksjoner på dette alvorlig, for mange menn er i en posisjon der de ikke vil ha lett for å se de samme strukturene selv.

Derfor ønsker jeg at NRK går litt i seg selv og revurderer sitt eget ansvar i saken. Jeg ønsker meg som sagt tidligere mye heller en ordentlig unskyldning fra NRK enn noen framtvunget 'sorry' fra Seltzer.

Hvor langt må jeg se etter det?

Saturday, April 11, 2015

Få oversikt over saken - Trygekontoret, porno og Kari Jaquesson

Denne saken har virkelig tatt av nå og det kan kanskje være litt vanskelig å holde oversikt, men her er et forsøk på å gjøre det litt lettere, kommenter gjerne med forslag til innhold så kan jeg legge til mer.

For å få unna disclaimeren først, jeg er partisk i saken og øsnker at Trygdekontoret og NRK skal svi, men jeg etterstreber å gjøre oversikten så komplett som mulig.

La oss ta en titt på opptaktene først.

PORNO-EPISODEN

Trygdekontoret starter sesongen med en eppisode om porno og har for anledningen også bestillt en pornofilm fra USA som skal fremstille Thomas Seltzers våte drøm, en jobbsøker som er villig til å ha sex med ham for å få jobb. Finn eppisoden her: http://tv.nrk.no/serie/trygdekontoret/MUHH47000115/sesong-9/episode-1#t=0s

JAQUESSON MENER FORHOLDET BØR ANMELDES

Kari Jaquesson anser pornobestillingen som sexkjøp og mener at dette burde rammes av sexkjøpsloven, hun mener at påtalemyndighetene burde etterforske og reise påtale: http://www.nettavisen.no/na24/ber-politiet-etterforske-thomas-seltzer-----for-sex-betaling/8541644.html

HVORDAN REAKSJONENE ELLERS UTSPANT SEG I MEDIA

- Det er «gjør det selv-porno», på bestilling
- NRK fremmer pornografi
Pornorabalder
«Trygdekontoret» frikjent for pornosketsj
 Derfor rammes ikke NRKs porno av sexkjøploven
Jacquessons pornobom
Mest sette episoden av «Trygdekontoret».
Porno-skuespiller om innslag på NRK: Det er bare sex
- Selvfølgelig hadde vi sex på ordentlig

KRENKE-EPISODEN

Det er sesongens nest siste episode av trydekontoret og denne handler om krenking. Mye av eppisoden går på hvordan folk ofte blir opprørt på andres vegne og henger seg på saker på nettet uten å sette seg ordentlig inn i saker. Deretter kjøres en ny pornosnutt, denne gangen med noen som skal fremstille Jaquesson(kalt Jackofs'n for andledningen) som overvinnes av hans maskuline sjarme på tomanshånd og ender med å bli tatt hard bakfra imens hun stønner, "snakk skittent til meg" og "je suis Charlie, Thomas!" Finn eppisoden her: http://tv.nrk.no/serie/trygdekontoret/MUHH47000715/sesong-9/episode-7


REAKSJONENE OG MEDIEDEKNINGEN -så kronologisk som mulig

7.april
NRK har bestilt enda et pornoinnslag - nå med Kari Jaquesson-parodi
- Vi tror Kari liker en god debatt, og vi deltar i den på vår måte, sier prosjektleder Eirik Sandberg Ingstad i NRK om den nye videoen.

DB-TV viser pornoklippet på sine nettsider
NRK bruker igjen amerikanske pornoaktører til «Trygdekontoret». Kari Jaquesson, som var kritisk til programmets forrige porno-scene, får gjennomgå denne gangen.

8.april
Kvinnefronten klager inn NRK for brudd på Diskrimineringsloven og Likestillingsloven.

Kvinnegruppa Ottar inviterer til demonstrasjon demonstrasjon

Hevnporno i beste sendetid
Jeg grøsser av at min datter må vokse opp og se samfunnengasjerte kvinner bli behandlet slik av statskanalen. Linda Alzaghari Daglig leder Minotenk

Raser mot Trygdekontoret etter Jaquesson-porno
Klippet får Sosialistisk Ungdom til å rase over det de mener er direkte sjikane og personangrep på Jaquesson, som tok til orde for å straffeforfølge redaksjonen forrige gang de hadde bestilt en pornoproduksjon.  - Burde skamme seg, Kaja Lund, sentralstyremedlem og feministisk leder i Sosialistisk Ungdom, er opprørt over at NRK valgte å sende gårsdagens pornosketsj.

Dagsnytt 18 inviterer Jaquesson og Seltzer til debatt
Følg linken for å høre klippet

Kari Jaquesson vil politianmelde «Trygdekontoret»
NRK bryter loven. Sexkjøp er ulovlig, også i utlandet. Jeg oppfordrer til at påtalemyndighetene ser nærmere på dette. «Trygdekontoret» sprettet champagnen og sa at Kringkastingsrådet frikjente dem, men etter min mening er det ikke Kringkastingsrådet som skal se på dette, det er det påtalemyndighetene som skal. - Kari Jaquesson

«Trygdekontoret» får kritikk for å nedverdige kvinner
– Programmet bruker det eldste trikset i boka mot kvinner som ytrer seg i samfunnsdebatten. Vi blir sjikanert og nedverdiget når vi ytrer oss, sier samfunnsdebattant og blogger Kari Kristensen fra Trondheim. Hun er skribent i kvinnebloggkollektivet MadDam.

9.april

 Kvinnegruppa Ottar vil demonstrere mot NRK
Ottar reagerer sterkt på at NRK har betalt for produksjonen av et pornografisk innslag der trimdronning Kari Jaquesson parodieres. fra fædrelandsvennen.

Livet blandt dyrene reagerer negativt på det Trygdekontoret kaller en "god debatt"

Sjakk matt
Det er nesten bare korte skjørt som mangler i Thomas Seltzers resonnement om at den "trikotkledde fitnessdronningen", Kari Jaquesson, kan skylde på seg selv. Madeleine Schultz. Feminist/aktivist/grafisk designer/art director. Jobber som org.sekretær i Kvinnefronten.

– Gjør ikke dette for å gjøre livet surt for NRK
Jaquesson mener pornoindustrien også omfatter prostitusjon og mener derfor at NRK har brutt loven fordi de har etterspurt og betalt for andres prostitusjon. Kari Jaquesson.

Demonstrerer med munnbind utenfor NRK
Iført munnbind og med plakater påskrevet "NRK knebler kvinners ytringsfrihet» og «Seksuell trakassering setter rappkjefta kvinner på plass», demonstrerer rundt 30 oppmøtte foran NRKs hovedkvarter på Marienlyst torsdag ettermiddag.

Mener Kari Jaquesson porno-hetses
VGs dekking av Kvinnegruppa Ottars demonstrasjon og folks reaksjoner på nettet.

– Sjokkerende at NRK lar dere ha denne hjemme alene-festen
Tre feministorganisasjoner markerte dag sin avsky mot den pornografiske Kari Jaquesson-parodien i «Trygdekontoret».

Klage-storm mot Trygdekontoret
I formiddag var det kommet inn 41 klager til Kringkastingsrådet - Det er faktisk ganske mange, og det er hovedsakelig kvinner som reagerer, forteller rådssekretær Erik Berg-Hansen til VG.

Statsporno
Jeg vil ikke forby porno, men skjønner ikke hvorfor jeg skal være med på å finansiere den, og særlig ikke når Thomas Seltzers svar på Jacquessons kritikk minner om hevnporno. Anne Siri Koksrud Bekkelund er byrådssekretær for kultur og næring i Oslo og medredaktør i Minerva.

Samfunnsdebattanter: Be Jaquesson om unnskyldning, Seltzer!
Flere mener Thomas Seltzers pornoparodi av Kari Jaquesson knebler flere kvinner i samfunnsdebatter.

Her og Nå - dekking av demo og debatt
Pil Teisbo fra Landsstyreti Kvinnefronten i debatt mot Charlo Halvorsen. Den eneste fra ledelsen i NRK som har giddet å ta seg tiden til å stllle opp i debatt om Trygdekontorets siste pornostunt. Vi hadde forventet oss en bitteliten smule ydmykhet og anerkjennelse av kritikk. "Det er en joke" svarer Charlo.

NRK1 Kveldsnytt - 2015-04-09 23:00
Det var to skuespillere som skal forestille Kari Jaquesson  i seksuell omgang med programleder Thomas Seltzer. Hopp til 08:53 for å høre om saken.

10.april

Stay satirisk
I et forsøk på å se hvor bred maskevidde satiren og ytringsfriheten har her til lands, avsluttet Trygdekontoret tirsdagens episode, Krenkelse-spessial, med nok en spesialbestilt «pornofilm».Karima Furuseth Skribent Natt&Dag / Aftenposten

NRKs kamp mot kvinner i media
Innenfor hvilke grenser mener NRK at forskere, politikere og andre samfunnsdebattanter må holde seg, for ikke å bli utsatt for den type sanksjoner som Trygdekontoret tok i bruk?

 #Anbefalt: Skriver anonymt av frykt for Trygdebeistet
Det er skrevet mye bra kritikk av Trygdekontoret etter at en fiktiv versjon av Thomas Seltzer har sex med en fiktiv versjon av Kari Jaquesson.

Ynk, ynkere, ynkest
De tandre anonyme kvinnene skriver pasjonert og modig om at de ikke våger å delta i det offentlige ordskiftet på kontroversielle områder som skatt, innvandringspolitikk, tilreisende tiggere, klassiske kvinnetema som permisjonsordninger og likelønn samt menneskeskapte klimaendringer.  Debatten på disse feltene er så innmari slem, liksom. - Nina Hjerpseth-Østlie, Human Rights Service

 Kringkastingsrådet delt om pornohets
De mannlige medlemmene i Kringkastingsrådet som VG har snakket med, synes Trygdekontorets pornosketsj er uproblematisk. Kvinnelige medlemmer er helt uenige.

- Det er prisen for å være i offentligheten
En pornosketsj i NRK-programmet Trygdekontoret har fått flere til å se rødt. Deltager i programmet, Anine Kierulf, mener at sketsjen er for plump til å ha krenkende kraft.

VG-TV intervjuer Kari Jaquesson
 Jaquesson ut mot NRK-ledelsen etter pornostunt: - Tyr til taushet og latterliggjøring. Kari Jaquesson står fast ved at hun akter å politianmelde «Trygdekontoret» for brudd på loven, hvis ingen andre gjør det.

 Jaquesson til VG: – De tyr til gamle triks
Kari Jaquesson mener at «Trygdekontoret» og NRK heller forsøker å latterliggjøre situasjonen, istedenfor å svare på konkrete spørsmål.

 Seltzer i ny pornostorm
 Det blåser heftig rundt NRKs Trygdekontoret etter at de viste nok en spesialbestilt pornofilm – denne gang med en skuespiller som spiller trimdronningen Kari Jaquesson.

Porno-Thomas mot Fitness-Kari! LOL!
Fitness-dronning Kari Jaquesson mot sjefen for Hipster-Norge, Thomas Seltzer. En ønskedrøm for NRK. Dagfinn Nordbø, satiriker

Seltzer om Jaquesson-anmeldelsen: – Vil vie et eventuelt fengselsopphold til fitness
Thomas Seltzer lar seg ikke skremme av Kari Jaquessons trusler om politianmeldelse for pornoinnslaget på «Trygdekontoret».

Je suis Trygdekontoret
 – Kari Jaquesson går rett i strupen på alt som er smart, sexy, morsomt, smårampete, men ikke veldig, veldig sunt, mener Christian Kristiansen.

Steinaldersinn i samfunnsdebatten
Den moderne samfunnsdebatten, som skjer i media og sosiale medier, er en historisk ny arena. Men en slik arena kan trigge vår psykologi som har et evolusjonært opphav. Vi tar vårt steinaldersinn med oss inn i debatten. Vibeke har mastergrader i både kriminologi og psykologi

NRK svikter sitt nasjonale oppdrag
I pukt C under paragraf 12 i vedtektene står det:  "NRK har som oppgave å avdekke kritikkverdige forhold og bidra til å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre."Men hvordan forholder denne paragrafen seg til de tilfellene når det er NRK selv som sørger for de kritikkverdige forholdene og begår overgrep? - skrevet av meg selv

Jurister om Jaquessons planlagte NRK-anmeldelse: – Vil bli henlagt umiddelbart
Kari Jaquesson sier hun skal politianmelde NRK for brudd på sexkjøpsloven. Det er ikke ulovlig å bestille og kjøpe porno, uavhengig av om skuespillerne har sex eller ikke, sier jurister.

Stay forutsigbar
Det er paradoksalt at det nå, i likestilte Norge, har blitt konvensjonelt å rikskringkaste sexisme.   Frithjof Eide Fjeldstad Sosiolog og tidligere styremedlem i Fett

Anonyme påstander om Trygdekontoret
Påstandene er for grove til å tas seriøst. Charlo Halvorsen Redaktør Underholdningsavdelingen NRK

Machokanalen 
Kvinnesynet som ligger bak beskrivelsen av Jaquesson sin seksualiserte posisjon i norsk offentlighet er avslørende. Kirsti Bergstø, stortingsrepresentant for SV

Tidligere NRK-profil ut mot «Trygdekontoret»: - Ekkelt og flaut
 - Ja, det er ikke god humor for meg. Det er pubertalt og dumt, og opprettholder dessverre et dårlig kvinnesyn. Spesielt fordi det er et respektert, intellektuelt og trendy program som burde vite bedre. Her sniker de det inn, sånn at mange sikkert bare tenkte at «haha, det var drøyt og lættis». Men det er der det skumle ligger! Skuespiller Kristin Grue.

- Jeg har grøsset ved tanken på at dette kunne rammet en kvinne som var mye skjørere enn meg
- Mitt engasjement i denne saken handler ikke nå om min personlige opplevelse av dette. Det er ikke det viktigste nå. Det som er interessant er at dette kunne vært hvem som helst, sier hun. Jaquesson har tidligere sagt at hun vil anmelde statskanalen. Det gir hun seg ikke på.

Trygdekontoret: Slette saker, Seltzer
  Det er definitivt ikke satire å se Thomas Seltzer penetrere en kvinne han misliker meningene til. Torstein Hvattum, Kommentator

Stay krenka?
«Jeg føler meg krenket over at noen antar mitt kjønn så skrøpelig at det trenger en særlig beskyttelse mot denne typen tulle-TV», skriver Anine Kierulf -jurist, Norsk senter for menneskerettigheter, paneldeltager i tirsdagens episode av Trygdekontoret.

- NRK har gjort hele Norge til pornobrukere
Kari Jaquesson er mest opptatt av at NRK skal straffeforfølges for at de har vist porno på tv. - Men jeg drømmer ikke om å se gjengen i fengsel, sier hun.


 11.april

 Den nakne sannheten
Hvem ble egentlig tatt med buksa nede da Trygdekontoret brukte porno som debatteknikk? Hege Ulstein, politisk kommentator i Dagsavisen

Derfor bør NRK beklage
Hovedproblemet med Trygdekontorets penetrering av Kari Jaquessons argumenter er ikke parodien i seg selv, eller hvorvidt den oppleves personlig krenkende. Problemet er hva NRK legitimerer: en grumsete trend hvor menn avfeier kvinners meningsytringer og grensesetting med seksuell latterliggjøring. Une Aina Bastholm - stortingsvara for Rasmus Hansson, De Grønne.

NRK – en bastion for kvinneforakt
NRK bruker lisenspenger for å latterliggjøre og stoppe munnen på sine kritikere. Hvor i all verden har NRK-sjefen gjemt seg?      KOMMENTAR: Helge Simonnes, Sjefredaktør

Ble du krenket?
Ukens utgave av satireprogrammet "Trygdekontoret" handlet om krenking. Der hadde Kari Jaquesson en rolle hun ikke hadde takket ja til. Kristoffer Nordvik intervjuer Kari Jaquesson.

Ukeslutt - Porno i Trygdekontoret
Hør denne ukens Ukeslutt om Trygdekontoret, debatt med  Kristian Tonning Riise leder i Unge Høyre og Linda Alzaghari, daglig leder for tankesmien Minotenk.

12.april

Kari Jaquesson vil kreve lovendring etter NRK-porno
Hvis ikke NRK blir dømt for porno-innslaget på Trygdekontoret, vil Kari Jaquesson (52) kreve at lovverket endres.

Et slags svar til Thomas Seltzer
Vi blir klådd på, går ikke trygt i natten og får hatprat på sms og i kommentarfeltene. Er det virkelig NRK-kuk vi trenger? Kjære brødre, vi har noe å rydde opp i.  Cathrin Svanevik Frøyen førskolelærerstudent

Jaquesson vil kreve lovendring om pornoanmeldelse blir henlagt
Kari Jaquesson (52) mener at lovverket bør endres, dersom NRK ikke kan bli dømt for porno-innslaget de viste på programmet Trygdekontoret tirsdag.

 Tiltale og straff av NRK-ansatte for sexkjøp og sosialt karakterdrap på Kari Jaquesson
Etter at Trygdekontorets første pornoinnslag var sendt kom det flere motforestillinger i den offentlige debatten. Et av dem var fra Kari Jaquesson. I stedet for å ta en saklig debatt rundt spørsmålet om porno og grensesetting, slik jeg forstår at de NRK-ansatte ynkelig dekker seg bak, gikk de med hele den norske stat og dets fremste propagandaapparat i ryggen til et ekstremt stygt sosialt karakterangrep på Kari Jaquesson som person.  Tore Wilhelm Tvedt  grunnlegger av den nynazistiske og nyreligiøse organisasjonen Vigrid. - vær oppmerksom på at det finnes en god del provoserende innhold på Vigrids sider ellers.


13.april


- Elitene slår tilbake
Makthierarkiet til de tradisjonelle mediene er delvis brutt og journalister og redaktører blir kritisert på samme måte som andre maktmennesker. Og det skulle bare mangle. Spørsmålet er: Hva skjer når flere enn eliten får makt i det offentlige ordskiftet. Skal hun også stilles like kritiske spørsmål? Skal hun også kunne utsettes for satire og latterliggjøring?  Elisabeth Skarsbø Moen  Rådgiver i Zynk Communication & Leadership

Fornuftige følelser
Vi forstår hverandre ikke. Det er ofte en avgrunn mellom måten kvinner og menn opplever debatt om seksualiserte tema. Da er det lett å bli sittende fast. Vi trenger å bli mer vàr denne avgrunnen for å løfte oss over den. Anders Solli Sal er master i filosofi fra Universitetet i Oslo.

Privilegier og perspektiv
Jeg ønsker ikke at alle offentlige eller halvoffentlige personer skal bli tatt på med silkehansker eller være fredet fra all harselering, men jeg mener at personer som sitter i sterke posisjoner i media har et ansvar for å holde styr på når eventuell harselering kan være med på å bygge opp under uheldige holdninger og tendenser i samfunnet. - skrevet av meg selv

«Kanskje jeg skal lage en tegning av Thomas som tar Halvorsen i ræva?»
Sjefen til Thomas Seltzer får så hatten passer - i lukket kvinneforum.

Det var uka si det 31 om Facebook-hat, asylbarn-reality, lillelorden Seltzer og litt fotball
I uka som gikk ble Thomas Seltzer og til og med Charlo Halvorsen sammenliknet med Hebdo-satirikerne i Paris. Grunnen var et uoppfinnsomt pornopåfunn som burde ha ført til at den sjikanerte fitness-dama i spøken sendte Seltzer ei russelue med knute. Hun lot i stedet forbannelsen løpe av med seg og truet med rettssak. Dermed oppsto en slags hø-hø-martyrisering av NRK-hipsterne. Arild Abrahamsen - blogger på Arilabra.no

14.april

 Krenk - krenkere- krenkest
Begrepsbruken i debatten, hvor det nå går inflasjon i sterke uttrykk som «kneblet» og «krenket», gjør at den polariseres og vi mister essensielle nyanser. Mariken Lauvstad - Ordinær kvinne

Hvorfor er det så viktig å kneble kvinner?
Hva skjer med kvinner som åpent forteller om erfaringer med seksuell trakassering? Det kan debatten som oppstod i kjølvannet av Cathrin Svanevik Frøyens innlegg i herværende avis på søndag fortelle oss. Heidi Helene Sveen - samfunnsviter og pedagog

- Det er en ren kvinnegruppe om temaer som er viktige for oss
Feministen Martine Votvik diskuterer Kari Jaquesson-saken i lukket gruppe på Facebook.

15.april

Med lisens til dissens
Thomas Seltzer snakker ut: – Derfor laget vi «pornosketsjen». Før «pornofilmen» ble vist, var jeg overbevist om at den er så tullete og karikert at den ikke har noen sjikanerende kraft.


Hvis du har noe du gjerne skulle sett i oversikten, gjør meg gjerne oppmerksom på det.


Blogglistenhits

Friday, April 10, 2015

NRK svikter sitt nasjonale oppdrag

Jeg får et hint om hva som kommer tidligere på dagen Når Kari Jaquesson for noen få minutter legger ut et innlegg på en gruppe på FB, innlegget blir så borte og jeg tenker at det kanskje ikke ble noe av, men så velter reaksjonene inn senere samme kveld. Har dere sett Trygdekontoret? Spør folk på sosiale medier, selv en del som ikke enda har skjønt at det var Jaquesson og sammenhengen rundt synes at innslaget var i det drøye laget.

Min første tanke er at jeg burde sjekke hva dette faktisk er, men tanken byr meg så mye imot at jeg blir kvalm. Tross at jeg har brukt porno tidligere, så har jeg kommet til et sted der jeg tar et prinsippiellt standpunkt imot bransjen og jeg har lest alt for mye til at jeg klarer å se på porno nå uten å kjenne et fysisk ubehag ved det hele. I tillegg har jeg jo ikke lyst til å se en kvinne jeg beundrer og respekterer fremstillt på den måten, sexualisert og objektifisert mot sitt ønske.

Murringen på SoMe går etterhvert over til å bli debattinnlegg i aviser og klager til kringkastningsrådet og planlegging av aksjoner.  Du kan også klage til kringkastningsrådet her. Etterhvert blir lysten til å delta i debatten større enn motbydelsen og jeg setter meg ned og ser alt, pornoeppisoden, krenkeeppisoden og interjuet på dagsnytt atten. Jeg ser ikke på TV til vanlig og jeg følger ikke så mye med på populærkulturen, så det tar meg litt graving om Thomas Seltzer før jeg skjønner at han er tidligere kjent fra bandet Turboneger og ikke bare er generisk grå TV-gubbe.

Det frister meg litt spekulere i hvorvidt Seltzer tror han fremdeles er en slags rebell selv når han sitter trygt og behagelig plantet i NRKs lune favn, men det er vel strengt tatt ikke der ansvaret ligger hjemme og det er ikke så utrolig interessant å angripe enkeltpersoner på selvbildet sitt heller. Det problematiske her er at det faktisk gikk gjennom. Det er ikke opp til komikere som skriver på TV å holde sensur på seg selv, det er opp til det redaksjonelle maskineriet i kanalen å stoppe ting som går over streken før det kommer ut på skjermene.

Hvorfor godkjente NRK denne dritten? De er jo ikke bare en hvilken som helst mediebedrift, de er statskanalen vår som vi finansierer gjennom lisens. Statskanalen som har det nedfestet i vedtektene sine at de har et allmennkringkastelig oppdrag i å være tilgjengelig, ikkekomersiellt og at de skal styrke demokratiet.

I pukt C under paragraf 12 i vedtektene står det:  "NRK har som oppgave å avdekke kritikkverdige forhold og bidra til å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre."

Men hvordan forholder denne paragrafen seg til de tilfellene når det er NRK selv som sørger for de kritikkverdige forholdene og begår overgrep? Personlig forestiller jeg meg at de er ansvarlige for å komme med en ordentlig unnskyldning og en lovnad om å gjennomgå rutinene sine slik at vi slipper å oppleve noe lignende igjen. Det er ikke godt nok å komme med noen klamme plattheter om at de er glade for at de skapes debatt, de er ikke en uavhengig aktør i denne saken, de skylder oss en annerkjennelse av at de har sviktet.

Jeg vil gå så langt som å si at jeg nesten driter i hvorvidt Seltzer selv legger seg flat på ett eller annet tidspunkt, han må gjerne forstette å tro han er en edgy outsider for min del. Det var NRK som sviktet oss og det er de som må ta ansvar for at dette kom på skjermen.

Jeg ønsker også at Kringkastningsrådet revurederer sin opprinnelige avgjørelse angående Pornoeppisoden, når aktører som er pornoskuespillere og/eller prostituerte blir betalt for å ha sex foran kamera, så kan man ikke komme å si at det bare var satire, satire er Harald Eia og Trond Viggo torkildsen i hudfarga trikåer som spiller ut den samme scenen.

Jeg mener ærlig talt, det er ikke på liksom når du gjør det på ordentlig.

Dere slapp gjennom Sexuell sjikane av en kvinne som kritiserte dere i et debattklima som trenger at de store synlige aktørene går foran som et godt eksempel.